Γενική Συνέλευση στην Αυτοκινητιστική Λέσχη Πτολεμαιδας

 Η Αυτοκινητιστική Λέσχη Πτολεμαιδας προσκαλεί τα μέλη της σε Γενική Συνέλευση την τη Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012 στο Πνευματικό κέντρο Πτολεμαιδας στις 20.00μμ. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 1. Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ. 2. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής 3. Εκλογή Νέου Δ.Σ. Επίσης κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα γίνονται εγγραφές και ανανεώσεις ετήσιων συνδρομών.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένα μέλη και οικονομικά τακτοποιημένα, διαδικασία η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Κατάθεση υποψηφιοτήτων μέχρι και τις 14 Ιανουαρίου 2012 εγγράφως στην Γραμματεία της Λέσχης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαιδας με τα ίδια θέματα στις 18 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μμ.

ΜΕ ΤΙΜΗ
ΤΟ Δ.Σ