ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΙ

xartis thermaikoy

ΣΕΧ
ΧΛΜ ΧΛΜ ΧΛΜ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟ
ΕΔ

Ε.Δ. ΑΠΛΗΣ ΟΛΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ 1ου

0 ΣΙΘΩΝΙΑ Ι (Αφετηρία)
0.00 0.00 --- 10:01

1 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ I --- 8.28 8.28 15' 10:16
ΕΔ 1 Παρθενώνας Ι 16.73


10:19

2 ΤΟΡΩΝΗ Ι --- 33.99 50.72 75' 11:34
ΕΔ 2 Τορώνη Ι 8.28


11:37

3A SERVICE PARK Α In
2.79 11.07 20' 11:57


SERVICE A (ΣΥΚΙΑ) (25.01) (45.06) (70.07)


2B SERVICE PARK Α Out


20' 12:17

3 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ IΙ --- 49.22 49.22 50' 13:07
ΕΔ 3 Παρθενώνας ΙΙ 16.73


13:10

4 ΤΟΡΩΝΗ ΙΙ --- 33.99 50.72 75' 14:25
ΕΔ 4 Τορώνη ΙΙ 8.28


14:28

4A SERVICE PARK Β In
2.79 11.07 20' 14:48


SERVICE B (ΣΥΚΙΑ) (25.01) (86.00) (111.01)


4A SERVICE PARK Β Out


20' 15:08

4B ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΣΥΚΙΑ


5' 15:13


ΣΥΝΟΛΟ ΧΛΜ ΑΓΩΝΑ 50.02 131.06 181.08